Trwa komunikacja

Klauzula informacyjna w systemie internetowej sprzedaży biletów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy

Podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, adres: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektor Muzeum Joannę Wasilewską.
 • Pani/Pana dane osobowe (e-mail, imię nazwisko, telefon, data urodzenia) będą przetwarzane w celu rejestracji konta w systemie internetowej sprzedaży biletów
 • Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz dane osobowe dodatkowych osób zwiedzających (imię nazwisko, data urodzenia) będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. zakupu biletu oraz zwiedzania Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi oraz realizacja zadań przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie wynikających z Statutu Muzeum oraz ustawy o działalności instytucji kultury i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Art. 6 ust 1 lit b) c) RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw na adres e-mail: iod@safeguard.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

   Prawa        

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   Proces przetwarzania danych.

 • Administrator nie korzysta z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii.
 • Państwa dane konieczne do logowania i przetwarzane w celu zakupu biletu nie będą podlegały decyzjom zautomatyzowanym oraz profilowaniu

    Czas przetrzymywania danych

 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w systemie rezerwacji biletów lub do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub od odwołania zgody, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.
 • Dane dodatkowych osób zwiedzających będą przechowywane do czasu realizacji wydarzenia, na które dokonano rezerwacji lub zakupu online biletu a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub odwołania zgody, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.