Trwa komunikacja

Wybór terminu

Listopad 2023

Brak dostępnych terminów w wybranym miesiącu. Proszę wybrać inny miesiąc.

Poza warsztatami wyszczególnionymi w repertuarze Dział Edukacji Muzeum Azji i Pacyfiku prowadzi również zajęcia i warsztaty dla szkół oraz grup zorganizowanych.
Pełna lista tematów dostępna na stronie:
oraz pod numerem telefonu: 022 621 94 70 wew. 123